Kontakt

METIS Legal s.r.o.

CBC II, 1. posch.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

IČO: 47 242 159
DIČ: 2023608180
OR OS BA I Odd. Sro, vl. č. 84568/B

office@metislegal.sk
www.metislegal.sk

 

JUDr. Daniela Fundárková

advokátsky koncipient

Pracovné pozície

 • Od novembra 2012
  METIS Legal s.r.o. | Pozícia: advokátsky koncipient. Náplň činnosti:  príprava právnych stanovísk, podaní a zmlúv, zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci. Skúsenosti v nasledujúcich odvetviach: právo obchodných spoločností, právo k nehnuteľnostiam, občianske právo, právo duševného vlastníctva, pracovné a rodinné právo
 • Január 2007 – November 2012
  Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava. | Pozícia: advokátsky koncipient
 • 2006
  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Sekcia medzinárodného a európskeho práva. | Pozícia: hlavný štátny radca
 • 2005 – 2006
  Okresný súd Bratislava I. | Pozícia: vyšší súdny úradník pre oblasť práva obchodných spoločností, konkurzov a reštrukturalizácií

Vzdelanie

 • 2004                                       
  Študijný pobyt na Univerzite Francisca de Vitoria v Madride so špecializáciou na medzinárodné a európske právo
 • 2000 – 2005
  Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Znalosť cudzích jazykov

 • Anglický jazyk
 • Španielsky jazyk