Kontakt

METIS Legal s.r.o.

CBC II, 1. posch.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

IČO: 47 242 159
DIČ: 2023608180
OR OS BA I Odd. Sro, vl. č. 84568/B

office@metislegal.sk
www.metislegal.sk

 

JUDr. Eva Štangová

advokátka

Pracovné pozície

 • Od novembra 2012
  METIS Legal s.r.o. | Pozícia: asociovaný advokát. Náplň činnosti:  príprava právnych stanovísk a zmlúv v oblasti obchodného a občianskeho práva, nehnuteľností, právna agenda súvisiaca s právom obchodných spoločností, pracovného práva a práva duševného vlastníctva
 • Október 2009 – Október 2012
  Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava. | Pozícia: advokátsky koncipient /asociovaný advokát
 • Október 2011
 • Advokátske skúšky
 • Február 2009 – September 2009
  Advokátska kancelária JANČO A PARTNERI, s. r. o. | Pozícia: advokátsky koncipient
 • Marec 2008 – Január 2009
  Advokátska kancelária JUDr. Jana Duračinská | Pozícia: advokátsky koncipient

Členstvo v profesijných združeniach

 • Od januára 2012                           
  Člen Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie

 • Október 2008 - Apríl 2013
  Ukončené doktorandské štúdium na Právnickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe, odbor: Súkromné právo
 • Apríl 2009 – Jún 2009
  Rigorózne konanie na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v odbore súkromné právo, ukončené rigoróznou skúškou na tému: “Spotrebiteľské zmluvy“
 • 2002 – 2007
  Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Znalosť cudzích jazykov

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk