Kontakt

METIS Legal s.r.o.

CBC II, 1. posch.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

IČO: 47 242 159
DIČ: 2023608180
OR OS BA I Odd. Sro, vl. č. 84568/B

office@metislegal.sk
www.metislegal.sk

 

JUDr. Jaroslav Šusta

advokát

Pracovné pozície

 • Od novembra 2012
  METIS Legal s.r.o.
  Managing Partner, Spoločník
 • Január 2006 – Október 2012
  Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava. | Pozícia: asociovaný advokát
 • November 2005
 • Advokátske skúšky do Slovenskej advokátskej komory
 • 2002 – 2005
 • Advokátska kancelária JUDr. Márie Majerikovej v Bratislave. | Pozícia: advokátsky koncipient. Skúsenosti v nasledujúcich odvetviach: právo obchodných spoločností, právo k nehnuteľnostiam, občianske právo, individuálne a kolektívne pracovné právo, počítačové právo, právo duševného vlastníctva
 • 2001 – 2002
  Advokátska kancelária JUDr. Márie Majerikovej v Bratislave. | Pozícia: odborný asistent

Členstvo v profesijných združeniach

 • Od januára 2006                           
  Člen Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie

 • Apríl 2003 – December 2003
  Rigorózne konanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v odbore obchodné právo, ukončené rigoróznou skúškou na tému: “Akciová spoločnosť“
 • 1997 – 2002
  Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Dobrovoľnícka a iná činnosť

 • 1997 – 2002
  Verejná právna poradňa v rámci projektu www.markiza.sk

Znalosť cudzích jazykov

 • Nemecký jazyk
 • Anglický jazyk