Kontakt

METIS Legal s.r.o.

CBC II, 1. posch.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

IČO: 47 242 159
DIČ: 2023608180
OR OS BA I Odd. Sro, vl. č. 84568/B

office@metislegal.sk
www.metislegal.sk

 

JUDr. Marek Turčan

advokát

Pracovné pozície

 • November 2012 – doteraz
  METIS Legal s.r.o. | Managing Partner, Spoločník
 • Júl 2000 – Október 2012
  Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, Bratislava. | Managing Partner, Spoločník
 • Máj 2000
  Skúšky do Slovenskej advokátskej komory                 
 • Apríl 1998 - Júl 1998
  Advokátska kancelária Meilicke, Hoffman & Partner v Bonne, Spolková republika Nemecko | Pozícia: praktikant. Skúsenosti v nemeckom  obchodnom práve (certifikát nemeckého spolku advokátov a spolkovej advokátskej komory zo dňa 10. júla 1998)     
 • September 1996 – Máj 2000
  Advokátska kancelária JUDr. Márie Majerikovej, Bratislava. | Pozícia: koncipient. Skúsenosti v obchodnom práve a práve obchodných spoločností 

Členstvo v profesijných združeniach

 • Od júla 2000
  Člen Slovenskej advokátskej komory
 • Od  januára 2001
  Člen Slovensko – rakúskej obchodnej komory

Vzdelanie

 • Máj 1999 – Jún 2000
  Rigorózne konanie na Univerzite Komenského v Bratislave v odbore obchodné právo ukončené rigoróznou skúškou na tému: “Vymedzenie pôsobnosti konateľov a valného zhromaždenia spoločníkov v spoločnosti s ručením obmedzeným v porovnaní s postavením obdobných orgánov v akciovej spoločnosti”
 • Máj 2000                                 
  Seminár v oblasti nemeckého a európskeho práva, Bonn, Nemecko – organizovaný Nemeckou nadáciou pre spoluprácu v oblasti práva, Nemeckou advokátskou komorou, Nemeckým spolkom advokátov 
 • 1991 – 1996                               
  Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

Dobrovoľnícka a iná činnosť

 • 2003 – doteraz
  Občianske združenie IDEA – Inštitút pre rozvoj podnikateľských aktivít, Bratislava. | Pozícia: člen. Náplň činnosti: podpora a rozvoj podnikateľských   aktivít a podnikateľského talentu, podpora trvalo udržateľného regionálneho rozvoja  a podpora podnikateľskej etiky

Znalosť cudzích jazykov

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk