Kontakt

METIS Legal s.r.o.

CBC II, 1. posch.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

IČO: 47 242 159
DIČ: 2023608180
OR OS BA I Odd. Sro, vl. č. 84568/B

office@metislegal.sk
www.metislegal.sk

 

Mgr. Daniel Fundárek

advokát

Pracovné pozície

 • Od novembra 2012
  METIS Legal s.r.o. | Managing Partner, Spoločník
 • Január 2005 – Október 2012
  Advokátska kancelária Majeriková, Koštial, Turčan & Partners, s.r.o. | Managing Partner, Spoločník
 • Jún 2003 – Január 2005
  Advokátska prax v asociácii s Advokátskou kanceláriou Majeriková, Koštial, Turčan & Partners. | Náplň činnosti: príprava právnych stanovísk, zmlúv, zastupovanie klientov pred súdmi a orgánmi verejnej moci. Skúsenosti v nasledujúcich odvetviach: obchodné záväzkové vzťahy, právo informačných technológií, telekomunikačné právo, právo obchodných spoločností (akciové spoločnosti), práva k nehnuteľnostiam a stavebné právo
 • Máj 2003
  Advokátske skúšky
 • Jún 2000 – Máj 2003
  Advokátska kancelária Majeriková, Kaliňák, Koštial, Turčan, Bratislava. | Pozícia: advokátsky koncipient. Skúsenosti v obchodnom práve a práve obchodných spoločností, softvérovom a telekomunikačnom práve
 • 1999 – 2000
  Advokátska kancelária JUDr. Márie Majerikovej, Bratislava | Pozícia: odborný asistent

Ťažiskové oblasti

 • Softvérové a IT právo
 • Obchodné zmluvy
 • Právo duševného vlastníctva
 • Telekomunikačné a mediálne právo
 • Právo Cenných papierov
 • Energetické právo
 • Verejné obstarávanie
 • Fúzie a akvizície

Členstvo v profesijných združeniach

 • Od júla 2003                           
  Člen Slovenskej advokátskej komory

Vzdelanie

 • Jún 1998 – August 1998
  Letná univerzita medzinárodného obchodného práva Université de Genève7
  Duke University, School of Law 
 • 1995 – 2000
  Magisterské štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor právo

Dobrovoľnícka a iná činnosť

 • 1997 – 2002
  Verejná právna poradňa v rámci projektu www.markiza.sk

Znalosť cudzích jazykov

 • Anglický jazyk
 • Nemecký jazyk
 • Francúzsky jazyk