Kontakt

METIS Legal s.r.o.

CBC II, 1. posch.
Karadžičova 10
82108 Bratislava

IČO: 47 242 159
DIČ: 2023608180
OR OS BA I Odd. Sro, vl. č. 84568/B

office@metislegal.sk
www.metislegal.sk

 

METIS Legal s.r.o. je advokátska kancelária poskytujúca komplexné a odborné právne poradenstvo domácim aj zahraničným klientom. Pri poskytovaní právnych služieb sa zameriavame nielen na prípravu právnych analýz a dokumentov, poskytovanie právneho servisu v oblasti podnikateľskej činnosti klientov, ale rovnako aj na zastupovanie individuálnych záujmov každého klienta pred všeobecnými súdmi, rozhodcovskými orgánmi a orgánmi verejnej moci. Okrem kvality právneho poradenstva kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému jednotlivému klientovi. To nám umožňuje pripraviť na mieru šité a pragmatické riešenia rôznych právnych otázok s ohľadom na aktuálne ekonomické či osobné potreby našich klientov.